AF VE MAĞFİRETİN ZİRVESİ REGAİP KANDİLİ

Af Ve Mağfiretin Zirvesi Regaip Kandili mübarek olsun.  İslam inancı ve kültürü içinde müminler olarak idrak ettiğimiz nice kutsal günlerimiz vardır. Bunlardan biri de Regaip Kandilidir. Regaip Arapça bir kelimedir ve herhangi bir şeyi istemek arzu etmek anlamına gelen Regabe kökünden türemiştir.

Regaip Kandili, 3 ayların başlangıcı Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak etmeye çalıştığımız bir kandildir.

Bir hadisi kutside "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." Buyurulmuştur. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayıAllah2ın ayıdır ancak, rahmeti, af ve mağfiretin biz kullara bol bol dağıtıldığı bir aydır.

Regaip Kandili Allah’ın Bir Lütfudur
Af Ve Mağfiretin Zirvesi Regaip Kandili

Üç ayların ilk olan Recep ayı, Hakk Teala’nın biz kullarına bol bol ikramda bulunduğu bir aydır. Sıkıntı ve bela olmadan cömertçe Hakk Teala’nın ihsanda bulunduğu bu mübarek ayın ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili ise bu vesile ile çok büyük bir öneme sahiptir.

Allah’u Teala, bazı ayları bazı aylara, bazı günleri de bazı günlere üstün kılmıştır. Bu ay ve geceler duaların arşı alada kabul olduğu af ve mağfiretin zirvesinde olan anlardır.

Recep ayı Allahu Teala’nın, Şaban ayı Fahri Kainat Efendimiz’in ve Ramazan-ı Şerif ise kulların ayıdır. Recep ayında en güzel ibadet, oruç ve namazdır.

Recep ayının ilk gecesi olan Regaip Kandili’nde, ortasında ve 27. Gecesinde yapılan ibadetler ve tutulan oruçlar Hakk Teala katında çok makbuldür.

Bu ayda kılınacak namazlar çok kıymetlidir. Özellikle gece namazları çok önemlidir. Peygamber Efendimizden nakledilen bir hadiste, Recep ayında gece kılınan namazlarda Fatiha’dan sonra üçer kere İhlas ve Kafirun okunması Allah indinde makbuldür buyurulmuştur.

İşte her daim duaya ihtiyacı olan bizler bu mübarek gün ve geceleri bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Böyle bir aya girdiğimizin idrak edilmesi insanlık alemi için lütuftur.

Bu şuurla Yüce Rabbimizin bizlere lütfu olan bu mübarek gecede edeceğimiz tüm dualarımızın Arşı Alada  kabul olsun. Tüm kötülüklerden, kin ve nefretlerden arınarak insanlık makamına yükselebilmek niyazıyla… Regaip Kandilimiz mübarek olsun.

YUKARI